Kolmannes nuorista uskoo, että sosiaalinen media vaikuttaa heidän äänestykseensä

Mar 24, 2022 (0) comment

Sosiaalinen media

Kolmannes 18–24-vuotiaista uskoo, että sosiaalinen media vaikuttaa heidän äänestykseensä Ipsos Morin tekemän kyselyn mukaan. Koko brittien suhtautuminen sosiaaliseen mediaan ja poliittiseen keskusteluun on hieman ristiriitaisempi. Kolmannes nuorista uskoo, että sosiaalinen media vaikuttaa heidän äänestykseensä Ipsos Morin ja King’s College Londonin tutkimuksen mukaan.

Äänestäjiä kokonaisuutena tarkasteltuna raportti kuitenkin toteaa, että äänestäjät suhtautuvat ristiriitaisesti sosiaalisen median vaikutuksiin poliittisessa keskustelussa.
Yli kolmannes (34 %) 18–24-vuotiaista sanoi, että sosiaalisessa mediassa lukeminen vaikutti todennäköisesti heidän äänestykseensä – toiseksi vain tv-keskustelujen jälkeen. Koko Britanniassa sosiaalinen media on listattu neljänneksi potentiaalisena äänestämiseen vaikuttajana – tv-keskustelujen, sanomalehtien ja vaalilähetysten jälkeen ja juuri ennen postilaatikossa olevia lehtisiä.

Ipsos Morin tulokset osoittavat myös, että vaikka 71 % uskoo, että sosiaalinen media tarjoaa alustan ja äänen ihmisille, jotka eivät normaalisti osallistuisi poliittisiin keskusteluihin, on huolestuttavaa, että sosiaalisen median sivustot, kuten Twitter ja Facebook, lisäävät poliittista keskustelua. jakavat ja pinnalliset.

vaalilähetys
Tunne jakaa sekä sosiaalisessa mediassa aktiiviset että eivät. Sosiaalisen median käyttäjistä 57 % ja 50 % olivat samaa mieltä siitä, että sosiaalinen media on tehnyt keskustelusta jakavampaa ja pinnallisempaa kuin ennen.
Positiivisempi puoli on se, että sosiaalisen median alustat ovat auttaneet murtamaan äänestäjien, poliitikkojen ja poliittisten puolueiden välisiä esteitä (50–28 prosenttia). Myönteisimmin tähän suhtautuvat nuoret – 60 prosenttia on kannan kanssa samaa mieltä, kun taas 55-vuotiaista ja sitä vanhemmista 39 prosenttia.
Vaikka luvut korostavat, että sosiaalinen media voi mahdollisesti vaikuttaa merkittävästi nuorten sitouttamiseen ja vaikuttamiseen, raportti korostaa myös sosiaalisen median rajoituksia.

Alle joka viides britti (19 %) sanoo todennäköisemmin luottavansa sosiaalisessa mediassa saatuun poliittiseen tietoon kuin sanomalehdistä – 59 % on eri mieltä. Sosiaaliseen mediaan luottavat eniten 18-24-vuotiaat, joista lähes kolmannes (32 %) luottaa Twitterin ja Facebookin kaltaisissa palveluissa näkemäänsä tietoon.
Bobby Duffy, Ipsos Mori Social Research Instituten toimitusjohtaja sanoo:
…Nämä todisteet viittaavat siihen, että Facebookin ja Twitterin kaltaisista alustoista on tulossa osa luonnollista kudosta ryhmälle, joka on sekä vaikeimmin osallistuva politiikkaan että jonka poliittiset mielipiteet ovat vähiten kiveen hakatut – nuoret.

Nykyaikaiset sosiaalisen median käyttäjät ovat riittävän kehittyneitä tunnistaakseen sen haitat – eivätkä näytä luopuvan muista uutislähteistä kokonaan – mutta sen mahdollisuudet laajentaa pääsyä politiikkaan voivat olla avainasemassa nuorempien sukupolvien poliittisen sitoutumisen vähenemisen pysäyttämisessä.

Comment (0)

Leave a Comments